Contributie

Contributie

De contributie geldt per kalenderjaar.

De contributie bedraagt 110 euro per jaar. Dit bedrag mag in 2 termijnen betaald worden: 60 EUR vóór 31 maart en 50 EUR vóór 30 september.

Voor jeugdleden (t/m 16 jaar) bedraagt de contributie 55 euro per jaar. Ook dit mag in 2 termijnen betaald worden: 30 EUR vóór 31 maart en 25 EUR vóór 30 september.

Rekeningnummer: NL74 ABNA 0887 5839 54
Bank: ABN-AMRO
t.n.v. J.M.A. Stijnen